küçə-bazar

küçə-bazar
top. Küçələr və bazarlar birlikdə; küçələr, bazarlar. Bu məsələ yalnız qəzetlərdə deyil, küçə-bazarda, meydan və yığıncaqlarda da insanları məşğul edirdi. M. İ.. Küçə-bazardan adamın ayağı çəkilirdisə də, çay qırağından hələ çalğı səsi eşidilirdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bazar — 1. is. 1. Alış veriş yeri. Bütün şəhər bazar, dükanları bağlayıb küçələrə çıxmışdı. M. S. O.. Bazarın başında yoğun və qırmızıbirçək bir baqqal – «buy, dəli Səmədə bax!» deyib, ona bir çürük badımcan səlbəsi atdı. Ç.. Bazarın ayağında Quba… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rastəbazar — f. düz bir küçədə olan bazar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Ичери-шехер — У этого термина существуют и другие значения, см. Ичери Шехер (значения). Историческая местность Ичери шехер азерб. İçəri şəhər …   Википедия

  • qızğın — sif. 1. Çox isti, çox qızmış halda olan, yüksək hərarətli; qaynar, yandırıcı. Qızğın dəmir. Qızğın ütü. Qızğın maşa. Günəşin qızğın şüaları. 2. məc. Coşqun, hərarətli, alovlu, atəşin, ehtiraslı. Qızğın məhəbbət. // məc. Həyəcanlı, dərin hissləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səfil-sərgərdan — z. <ər. səfil və fars. sərgərdan> Yersiz yurdsuz, ac, pis vəziyyətdə, acınacaqlı halda. Səfil sərgərdan qalmaq. – <Sevər:> Ac, səfil sərgərdan küçələri dolaşıram. C. C.. <Firidun> bazar və küçələri doldurmuş yurdsuz uşaqlara,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Daniel Cohn-Bendit — in March 2010 Co president of the European Greens–European Free Alliance group in the European Parliament …   Wikipedia

  • allafbazar — is. <ər. əllaf və fars. bazar> köhn. Keçmişdə: allaf dükanları olan bazar, ya küçə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çarsu(y) — f. 1) dörd yan, dörd tərəf; 2) dörd yandan küçəsi olan meydan; 3) iki tərəfində dükanlar olan üstüörtülü və ya açıq bazar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bazarça — is. Kiçik bazar. <Qoçular> gündüz günortaçağı küçə bazarçalarında atışar və istədikləri adamları öldürə də bilərdilər. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolu — 1. sif. 1. İçərisi boş olmayan, ağzına qədər bir şeylə doldurulmuş, ya dolmuş. Dolu şüşə. Dolu qab. Dolu hovuz. – Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi; Dolu qədəhlər kimi. M. Müş.. Abbas kişi dolu bir heybə hazırlayıb yəhərin qaşına saldı. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”